نمایشگاه


حضور فعال در نمایشگاههای بین المللی نان از جمله وظایف گروه صنعتی بارک می باشد. هدف از شرکت گروه تولیدی و صنعتی بارک در نمایشگاههای بین المللی عبارتند از:

  • معرفی جدید ترین نمونه های تولیدی شرکت.
  • ارائه ی مدل های اصلاح شده در نسل جدید فر های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک.
  • جهت گیری خط مشی شرکت  همسو با خواسته ی مشتریان.

از جمله افتخارات ما :

حضور در نمایشگاه بین المللی نان Ibex 2007

حضور در نمایشگاه بین المللی نان Ibex 2008

حضور در نمایشگاه بین المللی نان Ibex 2009

حضور در نمایشگاه بین المللی نان Ibex 2010

حضور در نمایشگاه بین المللی نان Ibex 2011

حضور در نمایشگاه بین المللی نان Ibex 2012

حضور در نمایشگاه بین المللی نان Ibex 2013

حضور در نمایشگاه بین المللی نان Ibex 2014

حضور در نمایشگاه بین المللی نان Ibex 2015

حضور در نمایشگاه بین المللی نان Ibex 2016

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اروپل