تجهيزات واحد توليدي نان تافتون سنتي

تاريخ ايحاد خبر : يكشنبه 24 فروردين 1393

-وسایل و ابزار کار نان تافتون:

1- دستگاه مخلوط کن با تغار

2- وردنه جهت نازک کردن خمیر

3- تخته جهت پهن کردن خمیر

4- سنگ یا تخته مخصوص جهت قرار دادن چانه

5- چکه یا بالشتک مخصوص

6- میله آهنی

7- ترازو

8- کاردک مخصوص جهت بریدن خمیر یا چانه

9- تغار

10- شانه مخصوص جهت سوراخ کردن خمیر

تنور: دو نوع تنور داریم، تنور زمینی و هوایی، شکل تنور خمره ای و جنس آن از گل رس می باشد.

 

بازگشت به صفحه اخبار و مقالات

Download Word         Download Pdf
طراحی سایت و بهینه سازی توسط اروپل