دستورالعمل نحوه صدور پروانه کسب نانوایی های آزاد پز

تاريخ ايحاد خبر : يكشنبه 24 فروردين 1393

شرایط صدور پروانه کسب و احداث نانوایی های آزاد پز در قالب دستورالعمل 16 ماده ای از سوی وزیر بازرگانی به شرکت های غله و سازمان های بازرگانی سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش سایت اطلاع رسانی شرکت بازرگانی دولتی، در این دستور العمل آمده است:

1-به منظور اجرای این دستورالعمل، هرگونه تصمیم در خصوص تعداد، نوع، محل و استقرار نانوایی های آزاد پز و همچنین مسائل مرتبط با آن ، کارگروه های استانی و شهرستانی به شرح زیر تشکیل می شود.

الف: کارگروه استانی: معاون استاندار(رئیس کارگروه) رئیس سازمان بازرگانی استان، مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی استان(دبیر کارگروه)، مسئول تعزیرات، رئیس اتحادیه نانوایان آزادپز یا اتخادیه همگن(در صورت عدم وجود اتحادیه، نماینده نانوایان آزادپز).

ب: کارگروه شهرستانی: فرماندار(رئیس کارگروه) رئیس اداره بازرگانی شهرستان، رئس شرکت غله و خدمات بازرگانی شهرستان یا نماینده استان(دبیر کارگروه) مسئول تعزیرات آرد و نان شهرستان و رئیس اتحادیه نانوایان آزادپز یا اتحادیه همگن( در صورت عدم وجود اتحادیه نماینده نانوایان آزادپز)

2- امور ارجاعی و تقاضاهای رسیده می باید حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیمات به تصویب کارگروه برسد.

3- درخواست های مورد تائید کارگروه جهت اخذ پروانه به اتحادیه تعیین شده ارسال خواهد شد.

4- از زمان تعیین شده توسط کارگروه استان یا شهرستان فعالیت واحدهای فاقد پروانه و کارت اصناف <<ویژه خرید آرد>> ممنوع است.

5- تا زمانیکه تعداد واحدهای آزادپز هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه مستقل به حد نصاب نرسیده باشد کمیسیون نظارت آن شهرستان بر اساس تبصره به ماده 26 قانون نظام صنفی نسبت به تعیین اتحادیه همگن به منظور صدور پروانه کسب برای نانوایی آزادپز اقدام خواهد کرد.

6- قبل از صدور مجوز احداث ضرورت دارد منطقه مورد تقاضا جهت احداث نانوایی از وضعیت اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و غیره مورد بررسی قرار گرفته و بر حسب اولویت بندی مجوز صادر شود.

7- در صدور مجوز احداث، این گونه واحدها از روش پلکانی استفاده شده و به مرور اقدام می شود، به عبارتی دیگر در یک مقطع کوتاه و یک منطقه مشخص همزمان تعداد زیادی مجوز صادر نشود.

8- در ادامه و در ماده هشت این دستورالعمل نیز عنوان نشده است که : در احداث تجهیزات و ساختمان نانوایی، موازین بهداشتی دقیقا رعایت شده و از لحاظ ظاهری نیز دارای طراحی زیبا و مدرن باشد. در هر صورت رعایت ظوابط و مساحت باید لحاظ شود.

9- اولویت صدور پروانه کسب نانوایی ازاد پز با نانوایی های موجود است که تمایل آرد یارانه به آزاد را دارند.

10- واحدهای آزاد پز بدون پروانه که سابقه پخت نان آزاد را داشته و دایر باشند مشمول دریافت پروانه کسب خواهند بود.

11- کلیه واحد های آزاد پز موظفند آرد غیر رایانه ای خود را از طریق <<اصناف کارت>> ویژه خرید آرد بر اساس شبکه موجود<<حداقل به میزان 300 کیلو>> خریداری کنند هرگونه خرید آرد خارج از شبکه تخلف محسوب شده و مراجع نظارتی ذیربط ملزم به برخورد با آن خواهند بود.

12- ضرورت دارد قیمت فروش گندم آزاد جهت اینگونه مصارف توسط مراجع ذیصلاح تعیین، تا آرد واحد های آزادپز از سوی کارخانجات آرد با نرخ یکنواخت عرضه شود.<<ضمنا قیمت نان مورد عرضه در واحدهای آزادپز از طریق اتحادیه مربوطه تعیین و ابلاغ می شود>>

13- در ماده سیزده این دستورالعمل نیز آمده است وجه آرد اینگونه واحدها مستقیما به حساب کارخانه تامین کننده آرد واریز خواهد شد.

14- آرد اینگونه واحدها در کیسه های زرد رنگ، با آرم <<فروش آزاد>> بصورت حداکثر 30 کیلو کیسه گیری و عرضه خواهد شد.

15- کلیه واحدهایی که برای آنها پروانه کسب صادر می شود ملزم به نصب تابلوی یکسان با مشخصاتی که از سوی شرکت بازرگانی دولتی به کلیه شرکت های غله و خدمات بازرگانی استانها اعلام شده خواند بود.

16- در ماده شانزده نیز تاکید شده است که تولیدات این واحد ها از نظر کیفیت و قیمت در مقایسه با واحد های یارانه ای در سطح بالاتری قرار دارد لذا حتی الامکان ترتیبی اتخاذ شود تا احداث واحدهای غیریارانه ای در مناطقی از شهر که مردم آن از قدرت خرید بالاتری برخوردارند انجام پذیرد. بدیهی است احداث اینگونه واحدها در حاشیه بزرگراهها، ییلاقات، شهرها و محلاتی که زمینه گردشگری دارند جهت رفاه حال مردم همواره مد نظر قرار گیرد.

 

نمودار کسب مجوز/پروانه:

 

بازگشت به صفحه اخبار و مقالات

Download Word         Download Pdf
طراحی سایت و بهینه سازی توسط اروپل