ثبت شکایات مردم از نانوایان در سامانه 124

تاريخ ايحاد خبر : دوشنبه 25 فروردين 1393

نظارت در حوزه گندم و آرد و نان از کازخانجات آرد آغاز می شود. بازرسان معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت و معدن و تحارت استان تهران در خود کارخانجات آرد مستقر شده اند و بر آردی که تحویل نانوا داده می شود نظارت می کنند تا درست و به اندازه به دست نانوا برسد از طرفی بازرسان در نانوایی ها به میزان آرد ورودی و پخت روزانه نیز نظارت می کنند. سید علیرضا موسوی، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفتگو با خبرنگار ما ضمن اعلام این مطلب گفت: تلفن 124 پل ارتباطی مردم و مسئولان نظارتی است. بازرسان این سازمان علاوه بر نظارت هایی که به دنبال پیام های تلفنی 124 از شکایت مردم دارند به صورت نوبتی و دوره ای نیز به نانوایی ها و کارخانجات سر می زنند. طبق آمار به دست آمده روزانه 400 تا 500 مورد شکایت در شهر تهران به تلفن 124 اعلام می گردد که اغلب مربوط به نانوایان سنتی می باشد.

وی در مورد شکایت از کیفیت آرد کارخانجات افزود: بازرسان پس از اعلام شکایت نانوایان در سامانه 124 به کارخانه مراجعه نموده و ضمن نمونه برداری همراه با بازرسان سازمان استاندارد اداره غله کیفیت ارد واحد مورد نظر را بررسی می کنند.

نانوایان هم در مورد کیفیت ارد نظر دهند

موسوی در بخش دوم با بیان اینکه وظیفه بازرسی و نظارت حدودا از آذر ماه سال 90 به این سازمان محول شده است، گفت: تلفن 124 نه تنها شنونده شکابات مردم است بلکه بسیاری از نانوایان نیز اگر در مورد کیفیت آرد کارخانجات با مشکل مواجه باشند با این تلفن تماس می گیرند.

سخنی با نانوایان...

وی در خاتمه در بیان پیشنهادات خود به نانوایان گفت: بنده از نانوایان خواهش می کنم مواردی که به آنها گوشزد شده رعایت کنند حقوق خود را رعایت نموده و بیش از حق خود طلب نکنند. به عبارت دیگر کم فروشی ننموده و موارد قانونی نظام صنفی را رعایت کنند چرا که عدم رعایت این موارد از دید بازرسان دور نخواهد ماند و بازرسان به فراخور تخلف مساله را به تعزیرات حکومتی ارحاع می دهند تا واحد مورد نظر مورد رسیدگی و تعزیر قرار گیرد.

از مردم، نانوایان و افراد دخیل در این ضنعت خواست چنانچه تخلفی همچون عدم درج قیمت، کم فروشی، گران فروشی و ... را مشاهده نمودند به تلفن 124 اعلام نمایند.

 

بازگشت به صفحه اخبار و مقالات


Download Word         Download Pdf
طراحی سایت و بهینه سازی توسط اروپل