استاندارد وزن چانه خمیر در نانوایی های سنتی

تاريخ ايحاد خبر : دوشنبه 25 فروردين 1393

استاندارد آیین کار بر حسب صد کیلوگرم آرد


تعداد نان

ریع نان(کیلوگرم)

ریع خمیر(کیلوگرم)

وزن چونه (گرم)

نوع نان

300

135

195

650

سنگک

243/7

135

195

800

سنگک

594/7

124

170

190

لواش

680

124

170

250

لواش

825

128

165

200

تافتون

330

128

165

500

تافتون

269/2

135

175

650

بربری

 

 

Download Word         Download Pdf
طراحی سایت و بهینه سازی توسط اروپل