مزایای تخمیر

تاريخ ايحاد خبر : شنبه 24 خرداد 1393

مزایای تخمیر:

1- میکروارگانیسم های تولید شده در فرآیند تخمیر خواص متابولیکی داشته و سازنده و سازنده چند نوع از ویتامین های گروه B  هستند.

2- در حین عمل تخمیر، مواد معطری تولید می شود که سبب ایجاد عطر و طعم مطبوع در نان می گردد.

3- به علت تولید اسید و ایجاد حالت کلوئیدی گلوتن، موجب ماندگاری بیشتر نان می شود.

4- PH محیط خمیر را کاهش داده و مانع فعالیت میکروبهای بیماری زا در خمیر می گردد و بهداشت خمیر و نان را تقویت می کند.

5- فعال شدن گلوتن در خمیر به نحوی که شبکه گلوتن در اطراف خمیر تشکیل گردیده و مانع خروج گازها از خمیر می گردد.

6- در حین عمل تخمیر تولید فرآورده های فرعی دیگر در خمیر نظیر آلدییدها، ستونها، اسیدهای آلی الکل شده که خود موجب توقف رشد و نابودی میکروارگانیسم های پاتوژن میگردد.

7- افزایش ارزش غذایی محصول بعلت واکنشهای شیمیایی که طی عمل تخمیر صورت می گیرد.

8- افزایش عمل آنزیم ها مختلف در طول تخمیر که این عمل علاوه بر شکستن مواد نشاسته ای به قندهای ساده و دی اکسید کربن، پروتئین ها را نیز به وسیله آنزیم های گروه پروتئیناز به اسید های آمینه ساده تر تبدیل نموده و باعث بهتر شدن طعم نان می گردد.

9- بهتر شدن بافت خمیر.

10- افزایش حجم نان و مطلوب شدن رنگ نان همچنین بهبود ماندگاری و تاخیر در بیاتی نان.

       
طراحی سایت و بهینه سازی توسط اروپل