افزایش نظارت و بازرسی بر واحدهای نان سنتی

تاريخ ايحاد خبر : چهارشنبه 24 آبان 1396

کارشناس مرکز بهداشت و سلامت کار وزرات بهداشت گفت : در اسفند  1394 مصوبه ای توسط شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مطرح شد که به امضای رییس جمهوری رسید و بر اساس آن سازمان ملی استاندارد موظف شد که استاندارد نان سنتی را مورد بازنگری قرار داده و میزان نمک در نان سنتی را به یک درصد برساند .

محسن فرهادی گفت : در تمام فرآیند اجرای این طرح ، مرکز بهداشت و سلامت به عنوان دبیر کارگروه انتخاب شده است . بر این اساس جلساتی که برگزار می شود از مسئولین در دفتر بهبود تغذیه وزرارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد دعوت شده تا هرچه سریع تر این طرح عملیاتی شود .

فرهادی در ادامه از تفاهم نامه ای میان سازمان استاندارد و معاونت بهداشت وزرارت بهداشت خبر داد و گفت : پیش نویس تفاهم نامه تهیه شده است و اگر تایید نهایی شود و به امضا برسد ، نحوه نظارت استاندارد بر ارایه آموزش و فرهنگ سازی و کارگران نانوایی که از تعیین شده است اجرا خواهد شد و تفاهم نامه که ابزاری برای کمک است عملیاتی شده و نان های سنتی سنگک ، لواش ، تافتون و بربری در هم زمینه ها مورد بازنگری قرار خواهد گرفت .

فرهادی از همکاری مرکز پژوهش های غلات در عملیاتی کردن این طرح خبر داد و گفت : مرکز پژوهش های غلات در حوزه آموزش با ما همکاری خواهد کرد تا بتوانیم آخرین اطلاعات را در اختیار نانوایان قرار دهیم .

کارشناس مرکز سلامت محیط  و بهداشت کار در پایان گفت : برای نظارت بر نانوایی ها دستگاه پرتابل سنجی را در اختیار داریم که به کمک آن جوش شیرین و دیگر افزودنی های غیر مجاز رصد می شود و دیگر نیازی به آزمایشگاه نیست .

       
طراحی سایت و بهینه سازی توسط اروپل